Integritetspolicy

Det är grönt värnar om din personliga integritet och säkerhet. Det viktigt att du känner dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Personuppgiftspolicy förklarar hur och varför Det är grönt samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter.

Grundläggande information

All behandling av personuppgifter som Det är grönt utför sker i en enlighet med Dataskyddsförordningen (2016/679) och annan relevant lagstiftning. Genom att du godkänner denna policy är du införstådd med att vi använder dina personuppgifter på nedan angivna sätt. Det är grönt förbinder sig att endast hantera personuppgifter i enlighet med denna policy.

Vilka personuppgifter inhämtas och när?

Det är grönt inhämtar, lagrar och använder endast personuppgifter som är nödvändiga för tjänsternas ändamål. Vi kan komma att behandla följande uppgifter:

Namn, e-postadress, IP-adress och information om din användning av Det är grönt:s webbplats (sk. cookies, se policy nedan).

Det är grönt behandlar dina personuppgifter till exempel när du kontaktar oss via mail eller när du besöker vår webbplats (IP-adress).

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Din uppgifter adress lagras i vår databas och kommer inte att delas med 3:e part.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Det är grönt behandlar personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster på ett ändamålsenligt sätt, samt för att vi ska kunna förbättra våra tjänster gentemot dig som besökare. Det är grönt behandlar också personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla vissa rättsliga förpliktelser. Det gäller exempelvis behandling som är nödvändig för att uppfylla förpliktelser enligt bokföringslagen. För att vi ska ha rätt att behandla dina personuppgifter måste det finnas en rättslig grund för behandlingen. Det är grönt behandlar personuppgifter med stöd av ditt samtycke. Vi kan med stöd av ditt samtycke informera om våra tjänster på webben och via e-post. Genom att godkänna denna integritetspolicy vid registrering samtycker du således till sådan behandling av dina personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Det är grönt sparar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen. Personuppgifterna kommer att gallras när de inte längre är relevanta för de ändamål vilka de samlats in. Det är grönt sparar uppgifter om kunder i högst sex månader efter att du interagerat med Det är grönt. Det är grönt kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Det är grönt:s rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Dina rättigheter

Det är grönt ansvarar för att tillvarata dina rättigheter i enlighet med Dataskyddsförordningen och annan relevant lagstiftning. Detta innebär att du har rätt att:

  • Begära att få tillgång till och få ut dina personuppgifter.
  • Begära att vi rättar felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter.
  • Få dina uppgifter permanent raderade om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlats in eller då du inte längre samtycker till behandlingen. Rätten gäller inte om det finns annan rättslig grund eller rättslig skyldighet för att behandla personuppgifterna.
  • Invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns annan rättslig grund till det.
  • Inge eventuella klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

Ändringar av personuppgiftspolicyn?

Det är grönt förbehåller sig rätten att när som helst ändra personuppgiftspolicyn. Innan ändring sker kommer du underrättas om detta. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att invända mot behandlingen, vilket innebär att vi Det är grönt inte får inhämta eller behandla ytterligare uppgifter om dig.

Cookies

Det är grönt använder vi cookie när du besöker hemsidan. Cookies är små textfiler som lagras på din dator under en tidsperiod, till exempel en månad. Det är grönt använder cookies då det förbättrar webbplatsen för dig som besökare. Vi sparar ingen personlig information via cookies och information om dig kan inte spåras. Om du inte vill acceptera cookies kan du ändra inställningar i din webbläsare så att den inte tillåter cookies. Du kan också manuellt ta bort tidigare lagrade cookies. Riksdagen beslutade 2011 om en lagändringen som innebär att alla som besöker en webbplats med cookies ska lämna sitt samtycke till att cookies används.

Kontakt

 Har du frågor? Kontakta: admin@detargront.se.