DATOR

För att bromsa den globala uppvärmningen behöver utsläppen av växthusgaser minska. Matvanorna i Sverige och övriga västvärlden innebär stora utsläpp.

Minska matsvinnet

Att minska matsvinnet är ett mycket viktigt steg för att begränsa utsläpp av växthusgaser och annan miljöbelastning. Att inte köpa och laga mer mat än vad som behövs och att hitta sätt att ta vara på det som finns i kyl, frys och skafferi är exempel på vad som kan göras i vardagen.

Här finns tips från Livsmedelsverket om hur du kan minska ditt matsvinn.

Animaliska och vegetabiliska livsmedel

Produktionen av animaliska livsmedel ger generellt större klimatpåverkan än vegetabiliska. Vegetarisk mat är därför i allmänhet klimatsmart. När det gäller kött är produktionen av nötkött det som ger absolut störst klimatpåverkan. För klimatet måste vi därför äta mindre kött och framförallt mindre nötkött. Men nötkreatur och kött är också av nytta. Idisslare som betar är otroligt viktiga för den biologiska mångfalden och kött och andra animaliska produkter bidrar med viktiga näringsämnen. När vi äter kött är det viktig att vi gör miljövänliga val. Använd gärna WWFs köttguide.

Olika vegetabilier har olika klimatpåverkan

Bönor, linser och ärtor (baljväxter) har låg klimatpåverkan och högt näringsinnehåll av exempelvis protein och järn. Baljväxter blir därför mycket viktiga i klimatsmarta och hälsosamma måltider. 

Grönsaker och frukt har olika klimatpåverkan beroende på hur och var de odlas och hur ömtåliga de är. Rotfrukter, kålväxter och lök är tåliga och kan lagras länge. De odlas ofta på friland och påverkar därför klimatet mindre än grönsaker som odlas i växthus. Känsliga grönsaker, frukter och bär som transporteras med flyg har mycket stor klimatpåverkan. Exempel på flygtransporterade grönsaker, frukter och bär är sockerärtor, sugersnaps, hallon, jordgubbar och björnbär som fraktats långt och vissa känsliga exotiska frukter som stjärnfrukt och rambutan. Läs på förpackningen varifrån produkterna kommer och handla svenska bär och grönsaker när det är säsong. 

Överflöd av onödiga produkter

Idag finns ett stort överflöd av  produkter som är helt onödiga ur näringssynpunkt exempelvis läsk, sötsaker, snacks och alkohol. Överflödet belastar klimat och miljö och produkterna kan vara ohälsosamma om de konsumeras för ofta och mycket.

Klimatpåverkan för en måltid

Till växthusgaserna räknas bland annat koldioxid (CO2), metangas, lustgas. Vid beräkning av utsläpp av växthusgaser används enheten koldioxidekvivalenter (CO2e).

 Näringsinnehåll och utsläpp av växthusgaser  (koldioxidekvivalenter, CO2e) på Det är grönt är beräknade med Dietist Net Pro.

För att bromsa den globala uppvärmningen behöver utsläppen av växthusgaser minska. Matvanorna i Sverige och övriga västvärlden innebär stora utsläpp.

Minska matsvinnet

Att minska matsvinnet är ett mycket viktigt steg för att begränsa utsläpp av växthusgaser och annan miljöbelastning. Att inte köpa och laga mer mat än vad som behövs och att hitta sätt att ta vara på det som finns i kyl, frys och skafferi är exempel på vad som kan göras i vardagen.

Här finns tips från Livsmedelsverket om hur du kan minska ditt matsvinn.

Animaliska och vegetabiliska livsmedel

Produktionen av animaliska livsmedel ger generellt större klimatpåverkan än vegetabiliska. Vegetarisk mat är därför i allmänhet klimatsmart. När det gäller kött är produktionen av nötkött det som ger absolut störst klimatpåverkan. För klimatet måste vi därför äta mindre kött och framförallt mindre nötkött. Men nötkreatur och kött är också av nytta. Idisslare som betar är otroligt viktiga för den biologiska mångfalden och kött och andra animaliska produkter bidrar med viktiga näringsämnen. När vi äter kött är det viktig att vi gör miljövänliga val. Använd gärna WWFs köttguide.

Olika vegetabilier har olika klimatpåverkan

Bönor, linser och ärtor (baljväxter) har låg klimatpåverkan och högt näringsinnehåll av exempelvis protein och järn. Baljväxter blir därför mycket viktiga i klimatsmarta och hälsosamma måltider. 

Grönsaker och frukt har olika klimatpåverkan beroende på hur och var de odlas och hur ömtåliga de är. Rotfrukter, kålväxter och lök är tåliga och kan lagras länge. De odlas ofta på friland och påverkar därför klimatet mindre än grönsaker som odlas i växthus. Känsliga grönsaker, frukter och bär som transporteras med flyg har mycket stor klimatpåverkan. Exempel på flygtransporterade grönsaker, frukter och bär är sockerärtor, sugersnaps, hallon, jordgubbar och björnbär som fraktats långt och vissa känsliga exotiska frukter som stjärnfrukt och rambutan. Läs på förpackningen varifrån produkterna kommer och handla svenska bär och grönsaker när det är säsong. 

Överflöd av onödiga produkter

Idag finns ett stort överflöd av  produkter som är helt onödiga ur näringssynpunkt exempelvis läsk, sötsaker, snacks och alkohol. Överflödet belastar klimat och miljö och produkterna kan vara ohälsosamma om de konsumeras för ofta och mycket.

Klimatpåverkan för en måltid

Till växthusgaserna räknas bland annat koldioxid (CO2), metangas, lustgas. Vid beräkning av utsläpp av växthusgaser används enheten koldioxidekvivalenter (CO2e).

Näringsinnehåll och utsläpp av växthusgaser  (koldioxidekvivalenter, CO2e) på Det är grönt är beräknade med Dietist Net Pro.