Näringsinnehåll och utsläpp av växthusgaser (koldioxidekvivalenter, CO2e) på Det är grönt är beräknade med Dietist Net Pro.

Alla måltider och recept som presenteras på Det är grönt ligger under 0,5 kg CO2e.

Till växthusgaserna räknas bland annat koldioxid (CO2), metangas, lustgas. Vid beräkning av utsläpp av växthusgaser används enheten koldioxidekvivalenter (CO2e). Att 0,5 kg CO2e per måltid används som referens bygger på beräkningar från WWF. “One Planet Plate” är ett koncept utvecklat av  WWF där en klimatbudget för våra måltider beräknats. Högst 11 kg växthusgaser (CO2e) per vecka får släppas ut, vilket innebär 0,5 kg CO2e  per lunch eller middag.